Concept ontwikkeling

Hoe vertaal je strategische content naar de belevingswereld van de consument? Conceptontwikkeling slaat de brug tussen strategie en de praktische invulling daarvan. Anders gezegd, het creatief concept zorgt er voor dat je doelgroep in aanraking komt met je idee. Samen met de klant wordt een onderscheidende “aanvliegroute” bepaald. Bij de verdere uitwerking vormt dit concept de basis en het kader voor alle afwegingen en keuzes. Eventueel wordt de denkwijze achter het idee beschreven in een compact document; de creatief rationale.

Interactie ontwerp

Interactieve media is geen éénrichtingsverkeer. De bezoeker zit aan de knoppen en het product moet daarom optimaal effectief, efficiënt en naar tevredenheid zijn. In vakjargon de “usability”. Verplaats je daarom in de eindgebruiker. Door schetsmatige bouwtekeningen (“wireframes”) wordt eerst een eenvoudige, logische en consequente structuur bepaald met als voordeel dat de focus ligt op de inhoud en niet op het grafische aspect. Daardoor kan een richting snel worden getoetst. De eindgebruiker staat bij alle afwegingen en beslissingen in dit proces natuurlijk centraal.

Design en creatie

Van idee naar vorm. De manier waarop de boodschap wordt verpakt vraagt om een vormgeving die aansluit bij de merkwaarden en business doelstellingen van een bedrijf. En de totale look & feel dient dan aantrekkelijk en effectief te zijn. De combinatie van een goed concept met een verzorgde vormgeving zorgt voor een boodschap die prikkelt en blijft hangen. Brandmarx is gespecialiseerd in het ontwikkelen van visuele identiteiten en huisstijlen en alle uitingen die daaruit kunnen voortvloeien. Of het nu gaat om bijvoorbeeld drukwerk, belettering of websites.

Illustratie

De passie voor het creatieve vak ontstond ooit als kind met een potlood. De studierichting Illustratie is dan ook waar ik mijn beroepsopleiding mee begon. De drang om vast te leggen naar waarneming en fantasie. Dit heeft de basis gelegd voor het ontwerpers vak. Een verhaal of boodschap doeltreffend visualiseren en daarmee in één keer de juiste snaar raken bij de doelgroep is daarvan de belangrijkste doelstelling.  Hiervoor kan een breed scala aan stijlen worden ingezet. Denk aan fotografie, fotomanipulatie, collages maar ook bijvoorbeeld die ‘ambachtelijke’ potloodtekening.

Advies

Creatief denken is het doorbreken van denkpatronen. Een creatief consultant geeft in combinatie met esthetisch en analytisch inzicht een innovatief advies rondom tal van creatieve vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan een quickscan of een uitgebreidere expert review, een huisstijl analyse of plan van aanpak voor een restyle. Alles met als doel om weer (meer) aansluiting te krijgen bij de doelgroep en/of de huidige tijd. De bevindingen worden desgewenst vastgelegd in een compact adviesrapport wat kan dienen als handleiding voor een uiteindelijk concreet project.

Netwerk

Creatieve productontwikkeling kan bestaan uit vele facetten. Brandmarx beschikt over een netwerk waarin een diversiteit aan disciplines is vertegenwoordigd. Van copywriting tot 3d-animatie en van front-end tot marketing. Desgewenst wordt samengewerkt met ervaren professionals die weten waar ze over praten. Dit biedt nog meer mogelijkheden om vanuit grove ideeën en concepten daadwerkelijk succesvolle kwaliteits producten van een hoog niveau te maken.